Hem

 

 

Mellanmålet är en plats att mellanlanda på för att sedan ta sig vidare i livet

f

 

SYSSELSÄTTNING OCH STÖDINSATSER FÖR UNGA VUXNA 18–35 ÅR MED PSYKISK OHÄLSA

I STOCKHOLMS LÄN

 

Sysselsättning för unga vuxna 18-35 år med psykisk ohälsa

Mellanmålet Rehab i Stockholm är anordnare av biståndsbedömd sysselsättning enligt Socialtjänstlagen. Vi tar emot deltagare från kommuner i Stockholms län.

Individuell planering och aktiviteter

Våra deltagare har en individuell planering och veckoschema utifrån personliga behov och mål. Det kan till exempel handla om att bryta social isolering, få en fungerande vardag eller att på sikt komma ut i arbetspraktik eller studier.

Coachande stödperson som gör skillnad

För den som behöver extra stöd kan vi erbjuda en egen stödperson att träffa regelbundet. Denna blir då ditt bollplank och stöttar dig utifrån dina önskemål och särskilda behov.

AKTUELLT

 

 

Hösten 2018

AKTUELLA KURSER OCH AKTIVITETER

FÖR DIG MED BISTÅNDSBEDÖMD SYSSELSÄTTNING

LÄS MER

 

Mellanmålet Rehab

på 25 sekunder

 

Mellanmålet Rehab AB är ett registrerat socialt företag i Stockholm som erbjuder sysselsättning och stödinsatser för personer som med psykisk ohälsa. I utformningen av vår verksamhet har vi tagit särskild hänsyn till unga vuxna 18-35 år. Här finns möjlighet att pröva sina förmågor, delta i kurser och aktiviteter, och bara vara i ett socialt sammanhang. Vår personal har kvalificerad utbildning och erfarenhet inom psykosocialt arbete. Mellanmålet har öppet dagtid måndag-fredag.

 

Din individuella handlingsplan

Som deltagare på Mellanmålet får du arbeta fram en individuell handlingsplan med mål och delmål inom olika områden.

LÄS MER

 

Vill du få stöd i att söka arbetspraktik eller studier?

Våra stödpersoner har kompetens att ge individanpassat stöd till deltagare som önskar söka arbetspraktik eller studier.

LÄS MER

 

Ditt personliga veckoschema

Ditt individuella veckoschema på Mellanmålet innehåller olika kurser och aktiviteter utifrån dina intressen, behov och personliga mål.

LÄS MER

 

Så här blir du deltagare på Mellanmålet

Biståndsbedömd sysselsättning är en form av stöd Socialtjänsten kan ge. För att bli deltagare på Mellanmålet behövs först ett biståndsbeslut.

LÄS MER

 

Vår kompetenta personal

Mellanmålets personalteam har bred kompetens inom socialpsykiatriskt arbete. För vårt kursutbud anlitas pedagoger från Studieförbundet Vuxenskolan.

LÄS MER

 

Aktuella kurser och aktiviteter

Yoga, skrivarverkstad och musik är några av de kurser som finns möjlighet att delta i för dig med biståndsbedömd sysselsättning.

LÄS MER

 

Boka ett studiebesök hos oss!

Vill du veta mer om vår sysselsättning och se våra nya lokaler i Stadshagen? Välkommen att ringa 08-612 37 91 eller mejla info@mellanmalet.se

 

 

.

"Mellanmålet skapar sammanhang som känns meningsfulla genom att allt vi gör har ett tydligt syfte och innehåll"

 

"Mellanmålet tror på allas inneboende kraft att skapa förändring"

 

"Vi har ett utvecklingsorienterat förhållningssätt som gör att vi hittar nya vägar framåt"

 

 

TEMA ARTIKLAR

Biståndbedömd sysselsättning och dina rättigheter enligt Socialtjänstlagen

Vårt dialogverktyg FIT hjälper oss att ge varje deltagare rätt anpassat stöd

Mellanmålet Rehabs grundfilosofi och värdeord är salutogena

MELLANMÅLETS ÖPPETTIDER

Måndag–torsdag 9:30–16:30

Fredag 9:30–16:00

TELEFON 08-612 37 91

E-POST info@mellanmalet.se