Hem

 

Mellanmålet Rehab anordnar biståndsbedömd sysselsättning enl. SoL för unga vuxna med psykisk ohälsa

 

Har du rätt till biståndsbedömd sysselsättning enligt Socialtjänstlagen? Då har du möjlighet att blir deltagare i vår sysselsättningsverksamhet med arbetslivsfokus.

 

Välkommen att kontakta Jeanette Zombory för mer information eller studiebesök >>

 

Mellanmålets ideella förening och kafé är öppen för alla måndag-fredag kl 9:30-16:30*

 

Vår öppna verksamhet på Nordenflychtsvägen 66 (Stadshagen) drivs av och för medlemmar med erfarenhet av psykisk ohälsa. Inget biståndsbeslut krävs utan alla kan bli medlemmar för 100 kr/år. Välkommen!

 

*Fredagar stänger vi kl 16:00

ÖPPETTIDER

Mån-torsdag 9:30-16:30

Fredag 9:30-16:00

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurser och aktiviteter för dig med biståndbedömd sysselsättning

Mellanmålet Rehab AB och MedlemsföreningenMellanmålet

info@mellanmalet.se

Tel. 08-612 37 91