Hem

 

Mellanmålet är en plats att mellanlanda på för att sedan ta sig vidare i livet

f

 

SYSSELSÄTTNING OCH STÖDINSATSER FÖR UNGA VUXNA 18–35 ÅR MED PSYKISK OHÄLSA

I STOCKHOLMS LÄN

 

Vår sysselsättning för unga vuxna 18-35 år med psykisk ohälsa

Mellanmålet Rehab i Stockholm är anordnare av biståndsbedömd sysselsättning enligt Socialtjänstlagen. Vi tar emot deltagare från kommuner i Stockholms län.

Individuell planering och aktiviteter

Våra deltagare har en individuell planering och veckoschema utifrån personliga behov och mål. Det kan till exempel handla om att bryta social isolering, få en fungerande vardag eller att på sikt komma ut i arbetspraktik eller studier.

Coachande stödperson som gör skillnad

För den som behöver extra stöd kan vi erbjuda en egen stödperson att träffa regelbundet. Denna blir då ditt bollplank och stöttar dig utifrån dina önskemål och särskilda behov.

 

AKTUELLT

 

VÅRA ÖPPETTIDER*

Mån-tors 9:30-16:30

Fre 9:30- 16:00

 

*Avvikande öppettider förekommer runt jul, påsk och midsommar.

 

Kursschema VT 2019

Matlagning, drama och Yoga är några av de kurser våra deltagare i sysselsättning kan välja mellan.

LÄS MER

 

Kursnyheter:

NECT och Cogmed

Denna vår finns två nya kurser på schemat. Cogmed handlar om att träna t.ex. arbetsminnet. NECT är ett program mot självstigma vid psykisk ohälsa.

LÄS MER

 

 

Mellanmålet Rehab

på 40 sekunder

Mellanmålet Rehab AB är ett registrerat socialt företag. Vi erbjuder sysselsättning och stödinsatser för personer med psykisk ohälsa i Stockholms län. Här finns möjlighet att pröva sina förmågor, delta i kurser och aktiviteter, och möta andra i ett socialt sammanhang. I utformningen av vår verksamhet fokuserar vi på unga vuxna 18-35 år. Vår personal har kvalificerad utbildning och erfarenhet inom psykosocialt arbete. Våra öppettider: måndag–torsdag 9:30–16:30, fredag 9:30–16:00.

 

Din individuella handlingsplan

Som deltagare på Mellanmålet får du arbeta fram en individuell handlingsplan med mål och delmål inom olika områden.

LÄS MER

 

Vill du få stöd i att söka arbetspraktik eller studier?

Våra stödpersoner har kompetens att ge individanpassat stöd till deltagare som önskar söka arbetspraktik eller studier.

LÄS MER

 

Ditt personliga veckoschema

Ditt individuella veckoschema på Mellanmålet innehåller olika kurser och aktiviteter utifrån dina intressen, behov och personliga mål.

LÄS MER

 

Så här blir du deltagare på Mellanmålet

Biståndsbedömd sysselsättning är en form av stöd Socialtjänsten kan ge. För att bli deltagare på Mellanmålet behövs först ett biståndsbeslut.

LÄS MER

 

Vår kompetenta personal

Mellanmålets personalteam har bred kompetens inom socialpsykiatriskt arbete. För vårt kursutbud anlitas pedagoger från Studieförbundet Vuxenskolan.

LÄS MER

 

Aktuella kurser och aktiviteter

Yoga, skrivarverkstad och musik är några av de kurser som finns möjlighet att delta i för dig med biståndsbedömd sysselsättning.

LÄS MER

 

Boka ett studiebesök hos oss!

Vill du veta mer om vår sysselsättning och se våra nya lokaler i Stadshagen? Välkommen att ringa 08-612 37 91 eller mejla info@mellanmalet.se

 

 

"Mellanmålet tror på allas inneboende kraft att skapa förändring"

 

"Mellanmålet skapar sammanhang som känns meningsfulla genom att allt vi gör har ett tydligt syfte och innehåll"

 

"Vi har ett utvecklingsorienterat förhållningssätt som gör att vi hittar nya vägar framåt"

 

 

ARTIKLAR

Biståndbedömd sysselsättning och dina rättigheter enligt Socialtjänstlagen

LÄS MER

"Dialogverktyget FIT hjälper oss att ge varje deltagare rätt anpassat stöd"

"Mellanmålet Rehabs grundfilosofi och värdeord är salutogena"

LÄS MER

 

 

MELLANMÅLETS ÖPPETTIDER

Måndag–torsdag 9:30–16:30

Fredag 9:30–16:00

Mellanmålet Rehab AB

Strandbergsgatan 61

112 51 Stockholm

 

TELEFON 08-612 37 91

E-POST info@mellanmalet.se