Dialogverktyget FIT

ARTIKEL

Dialogverktyget FIT hjälper oss att ge dig rätt stöd

 

Mellanmålet Rehabs personal utbildas under året i att använda dialogverktyget FIT. Syftet är att bli ännu bättre på att ge våra deltagare i sysselsättning rätt anpassat stöd. FIT är utvecklat för yrkespersoner som arbetar med samtal som förändringsverktyg. Det är ingen behandlingsmetod i sig utan ett hjälpmedel att få användbar feedback. Det ska hjälpa oss att ge dig rätt anpassat stöd.

 

Kommer behandlingen funka? Du är experten.

Du är bäst att tidigt förutse om en samtalsbehandling eller insats kommer att fungera för dig. Du är experten! Det visar forskning om effekter av terapi och metoder som använder samtal som arbetsverktyg. Det mest avgörande är att ha en bra relation med din terapeut, behandlare eller samtalskontakt. Det här är tecken på att en behandling/insats har goda chanser att ge positiva effekter:

 • Du känner tillit/förtroende i relationen med ditt samtalsstöd
 • Upplägg och innehåll upplevs meningsfull för dig
 • Syfte och mål känns tydliga och relevanta
 • Du känner att du kan påverka planering och upplägg
 • Du upplever troligen positiva effekter ganska tidigt

 

Det här är tecken på att något behöver förändras:

 • Du känner inte att du gör några framsteg
 • Ditt mående eller besvär försämras
 • Du känner inte tillit eller förtroende

 

Det är det här FIT inriktar sig på att fånga upp: vad som fungerar bra, och vad som behöver förändras.

 

FIT i teorin

FIT står för Feedback Informed Therapy. Det är ett dialogstöd för yrkespersoner som arbetar med samtal som förändringsverktyg (till exempel samtalsterapeuter, socionomer, kuratorer). Den bygger på forskning om psykoterapieffekter och terapeutisk allians.

FIT är egentligen inte en samtalsmetod i sig utan ett arbetssätt som syftar till att få löpande feedback från personen som deltar i en insats, terapi eller behandling. Tanken är att kunna göra individuella anpassningar och justeringar under arbetsprocessens gång. Det skiljer FIT från kvalitetsundersökningar som görs efter att en behandling redan är avslutad.

FIT handlar om att ha en löpande dialog och till hjälp används två korta frågeformulär:

 • Skattning av Resultat (ORS)
 • Skattning av Samtal (SRS)

 

FIT följer American Pshychological Associations (APA) definition av evidensbaserad praktik.

 

FIT på Mellanmålet

Mellanmålet Rehabs personal utbildas under året i att använda FIT som samtalsstöd med våra deltagare i sysselsättning. Syftet är att bli ännu bättre på att ge våra deltagare rätt anpassat stöd. Det handlar om att hålla igång en löpande dialog mellan dig och din stödperson kring vad som fungerar bra och vad som kan bli bättre.

I praktiken innebär det att våra deltagare får fylla i två skattningsformulär vid varje samtalssession. De tar bara några minuter att göra och svaren diskuteras sen gemensamt. Frågorna handlar om ditt aktuella mående och funktionsförmåga, samt kvalitén på samtalen med din stödperson. Det är lika viktigt att även negativ feedback kommer fram. Då kan justeringar och anpassningar göras på vägen.

 

1) Hur har du haft det sen sist?

Det ena frågeformuläret heter ORS - Skattning av Resultat (ORS=Outcome Rating Scale) och används i början av varje stödsamtal. ORS syftar till att fånga upp om ditt samtalsstöd och upplägg ger positiva effekter, eller om något behöver förändras. Våra deltagre får då göra skattningar om eget mående och funktionsförmåga inom fyra områden:

 • Individuellt
 • Relationellt
 • Socialt
 • Allmänt

Du och din stödperson kan sen diskutera vad som är bra eller behöver förändras utifrån de svar du gett.

 

2) Hur upplevde du vårt samtal idag?

Det andra frågeformuläret heter SRS - Skattning av Samtal (SRS = Session Rating Scale). Denna skattning gör du i slutet av varje samtalssession. Det handlar i princip om fyra frågor:

 • Relationen med din stödperson
 • Stödsamtalens innehåll
 • Upplägg och arbetssätt
 • Allmänt hur du upplevde senaste samtalet

 

Dina svar blir ett underlag för dig och din stödperson för att diskutera hur ni ska jobba vidare.

 

 

 

Mellanmålets salutogena värdeord och grundfilosofi

LÄS MER >>

 

Socialtjänstlagen och biståndsbedömd sysselsättning

LÄS MER >>

 

Dialogverktyget FIT hjälper oss att ge dig rätt stöd

LÄS MER >>

 

MELLANMÅLETS ÖPPETTIDER

Måndag–torsdag 9:30–16:30

Fredag 9:30–16:00

Mellanmålet Rehab AB

Strandbergsgatan 61

112 51 Stockholm

 

TELEFON 08-612 37 91

E-POST info@mellanmalet.se