Filosofi

OM MELLANMÅLET

 

Vår grundfilosofi

 

Mellanmålet Rehabs personal har tagit fram tre värdeord som sammanfattar vår grundfilosofi. De är vägledande för verksamhetens utformning, arbetssätt och relationer med våra deltagare och omvärld.

 

Meningsfullhet

"Mellanmålet skapar sammanhang som känns meningsfulla genom att allt vi gör har ett tydligt syfte och innehåll."

 

Vi vill vara en plats att mellanlanda på för att sedan ta sig vidare livet. Vår roll är att skapa utrymme för reflektion och förverkligande av personliga mål. Vi utgår alltid från individens behov och upplevelse av meningsfullhet.

 

Utveckling

"Mellanmålet har ett utvecklingsorienterat förhållningssätt som gör att vi hittar nya vägar framåt."

 

Genom att vara en trygg plattform för små och stora förändringar möjliggör vi personlig utveckling. Idéer och olika erfarenheter från personal och deltagare hjälper oss att utveckla verksamheten. Vi är en aktiv samarbetspartner till våra uppdragsgivare och är lyhörda för förändringar i omvärlden. För att lyckas utvärderar vi kontinuerligt alla delar i vår verksamhet.

 

Egenkraft

"Mellanmålet tror på allas innebående kraft att skapa förändring."

 

Vi har stor tilltro till den egna förmågan och strävar därför efter att skapa en tillitsfull atmosfär där denna kraft kan växa. På MellanMålet ges utrymme att ta egna initiativ och ansvar. Alla har kapacitet att definiera sina behov och forma sin framtid.

 

"Vi tror på allas inneboende kraft att skapa förändring, och erbjuder en tillitsfull atmosfär där denna kraft kan växa."

 

 

MELLANMÅLETS ÖPPETTIDER

Måndag–torsdag 9:30–16:30

Fredag 9:30–16:00

BESÖKSADRESS

Mellanmålet Rehab AB

Strandbergsgatan 61

112 51 Stockholm

 

TELEFON 08-612 37 91

E-POST info@mellanmalet.se

KONTAKTFORMULÄR >>

WEBBDESIGN: Josephine Barkeling