Om Mellanmålet Rehab AB

OM MELLANMÅLET

 

Mellanmålet Rehab AB är ett registrerat socialt företag som anordnar sysselsättning enl. SoL. Föreningen Mellanmålet driver en öppen verksamhet med träfflokal och kafé. Båda delar lokaler i Stadshagen på Kungsholmen.

 

Mellanmålets målgrupp är unga vuxna runt 18-35 år med psykisk och/eller social ohälsa. Det övergripande syftet och målet är att våra deltagare ska komma vidare till ett självständigt och innehållsrikt liv.

 

Föreningen Mellanmålet startades år 2005 av föräldrar och unga vuxna med erfarenhet av psykisk ohälsa. De upplevde att det fanns ett glapp i rehabiliteringskedjan. Väl "färdigbehandlade" inom vården fanns inget mellansteg med inriktning på social rehabilitering och arbetsliv. Senare startades. Mellanmålet Rehab AB i syfte att kunna erbjuda sysselsättningsinsatser för målgruppen.

 

Tillsammans erbjuder vi en plattform utanför hemmet i vardagen för att träffa andra och pröva sina förmågor.

MELLANMÅLETS ÖPPETTIDER

Måndag–torsdag 9:30–16:30

Fredag 9:30–16:00

BESÖKSADRESS

Mellanmålet Rehab AB

Strandbergsgatan 61

112 51 Stockholm

 

TELEFON 08-612 37 91

E-POST info@mellanmalet.se

KONTAKTFORMULÄR >>

WEBBDESIGN: Josephine Barkeling