Målgrupp

OM MELLANMÅLET

 

Vår målgrupp är unga vuxna 18-35 år med psykisk och/eller social ohälsa

 

Mellanmålet finns till för dig runt 18-35 år som lever med psykisk och/eller social ohälsa, men har en önskan att på sikt komma ut i arbetslivet.

 

Du som kommer till Mellanmålet har en vilja att ta nästa steg i ditt liv. Det kan vara allt ifrån att komma hemifrån till att söka arbetspraktik eller jobb.

 

Vi fokuserar på dig som person, och inte diagnoser. Men vi vill nämna att vi har erfarenhet att möta människor med olika former av psykisk ohälsa: t ex. psykossjukdom, bipolaritet, depression och ångestsjukdomar, PTSD, personlighetssyndrom, m. fl. Vi möter även deltagare med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som t. ex. högfungerande autism, ADHD, ADD, mfl.

 

Välkommen som du är!

MELLANMÅLETS ÖPPETTIDER

Måndag–torsdag 9:30–16:30

Fredag 9:30–16:00

BESÖKSADRESS

Mellanmålet Rehab AB

Strandbergsgatan 61

112 51 Stockholm

 

TELEFON 08-612 37 91

E-POST info@mellanmalet.se

KONTAKTFORMULÄR >>

WEBBDESIGN: Josephine Barkeling