Organisation

OM MELLANMÅLET REHAB AB

 

Mellanmålets Rehab ABs organisation

 

Mellanmålet Rehab AB är ett registrerat socialt företag som är anordnare av sysselsättning enl. Socialtjänstlagen för unga vuxna med psykisk ohälsa.

 

Mellanmålet Rehab AB erbjuder sysselsättning enl. SoL med arbetslivsinriktad rehabilitering. Vi har LoV-avtal enligt Socialtjänstlagen med Stockholms Stad och genomför löpande kvalitetarbete i enlighet med SOSFS 2011:9

 

Mellanmålet Rehab AB är ett registrerat socialt företag. Det innebär bl.a. att ekonomiskt överskott alltid återinvesteras i verksamheten. Läs mer här >>

 

Ägare

Wilj AB (Lennart Jönsson)

 

Styrelse

Lennart Jönsson, styrelseordförande och VD

Hans Boström, styrelseledamot

Lars Walldén, styrelseledamot

 

Verksamhetschef

Malin Sagrén

 

 

Vill du veta mer om Föreningen Mellanmålet? --> klicka här

 

 

MELLANMÅLETS ÖPPETTIDER

Måndag–torsdag 9:30–16:30

Fredag 9:30–16:00

BESÖKSADRESS

Mellanmålet Rehab AB

Strandbergsgatan 61

112 51 Stockholm

 

TELEFON 08-612 37 91

E-POST info@mellanmalet.se

KONTAKTFORMULÄR >>

WEBBDESIGN: Josephine Barkeling