Om Mellanmålet

Om Mellanmålet

 

Mellanmålet Rehab AB är ett socialt företag som anordnar sysselsättning enl. SoL. Tillsammans med föreningen Mellanmålet driver vi även en öppen verksamhet med träfflokal och kafé

 

Mellanmålet finns i Stadshagen på Kungsholmen. Vår målgrupp är unga vuxna runt 18-35 år med psykisk och/eller social ohälsa. Det övergripande syftet och målet är att våra deltagare ska komma vidare till ett självständigt och innehållsrikt liv.

 

Mellanmålet startades år 2005 av föräldrar och unga vuxna med erfarenhet av psykisk ohälsa. De upplevde att det fanns ett glapp i rehabiliteringskedjan. Väl "färdigbehandlade" inom vården fanns inget mellansteg med inriktning på social rehabilitering och arbetsliv. Mellanmålet erbjuder en plattform utanför hemmet att komma till i vardagen för att träffa andra och pröva sina förmågor.

Mellanmålet Rehab AB och MedlemsföreningenMellanmålet

info@mellanmalet.se

Tel. 08-612 37 91