Målgrupp

Om Mellanmålet

 

Vår målgrupp är unga vuxna med psykisk och/eller social ohälsa

 

Mellanmålets målgrupp är unga vuxna 18-35 år som har psykisk och/eller social ohälsa, och en önskan att på sikt komma ut i arbetslivet.

 

Du som kommer till Mellanmålet har en vilja att ta nästa steg i ditt liv. Det kan vara allt ifrån att komma hemifrån till att söka arbetspraktik eller jobb.

 

Vi fokuserar på dig som person, och inte diagnoser. Men vi vill nämna att vi har erfarenhet att möta människor med olika former av psykisk ohälsa: t ex. psykossjukdom, bipolaritet, depression och ångestsjukdomar, PTSD, personlighetssyndrom, m. fl. Vi möter även deltagare med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som t. ex. högfungerande autism, ADHD, ADD, mfl.

 

Välkommen som du är!

Mellanmålet Rehab AB och MedlemsföreningenMellanmålet

info@mellanmalet.se

Tel. 08-612 37 91