Organisation

Om Mellanmålet

 

Mellanmålets organisation

 

Mellanmålet Rehab AB och Medlemsföreningen Mellanmålet samverkar och delar lokaler i Stadshagen på Kungsholmen. Mellanmålet Rehab är ett socialt företag som erbjuder sysselsättning enl. SoL för unga vuxna med psykisk ohälsa.

Intresseföreningen Mellanmålet är en ideell förening som driver kafé och anordnar olika kostnadsfria medlemsaktiviteter.

 

Mellanmålet Rehab AB -- ett socialt företag

Mellanmålet Rehab AB erbjuder sysselsättning enl. SoL med arbetslivsinriktad rehabilitering. Vi har LoV-avtal enligt Socialtjänstlagen med Stockholms Stad och genomför löpande kvalitetarbete i enlighet med SOSFS 2011:9

 

Mellanmålet Rehab AB är ett registrerat socialt företag. Det innebär bl.a. att ekonomiskt överskott alltid återinvesteras i verksamheten. Läs mer här >>

 

Ägare

Wilj AB (Lennart Jönsson)

 

Styrelse

Lennart Jönsson, styrelseordförande och VD

Hans Boström, styrelseledamot

Lars Walldén, styrelseledamot

 

Verksamhetschef

Malin Sagrén

 

 

Medlemsföreningen Mellanmålet -- en ideell förening

Intresseföreningen MellanMålet är en ideell förening som är öppen för alla att bli medlemmar. Föreningen driver ett litet kafé och anordnar olika aktiviteter. Tanken är att erbjuda en social plattform utanför hemmet och utgör ett komplement till MellanMålet Rehabs verksamhet. Läs mer här >>

 

 

 

Mellanmålet Rehab AB och MedlemsföreningenMellanmålet

info@mellanmalet.se

Tel. 08-612 37 91