Om oss

Om Mellanmålet Rehab AB

Vår personal

Vår personal har olika kompetenser inom socialpsykiatriskt arbete, psykologi och pedagogik. Vi verkar under sekretess vilket innebär att vi har tystnadsplikt enligt lag. Externa kursledare från Studieförbundet Vuxenskolan anlitas för några av våra aktiviteter och kurser.


Verksamhetschef

Har du frågor om Mellanmålet Rehabs sysselsättning och stödinsatser? Välkommen att kontakta vår verksamhetschef
Malin Sagrén!


E-POST malin@mellanmalet.se

TELEFON 076-116 34 96 eller 08-612 37 91Våra stödpersoner


Vanja Fjellman

Socionom


Susanne Samuelsson

Arbetsterapeut

Läs mer om Susanne i intervju här >>


Kamilla Westerberg

Behandlingspedagog


Anna-Karin Lannek

Beteendevetare


Sandra Tognelli Berggren

Behandlingspedagog


Therese Hedin

Socialpsykiatrisk rehabilitering, yrkesutbildning

Läs mer om Therese i intervju här >>Övrig personal


Josephine Barkeling

Kommunikationsansvarig, digitala kanalerOrganisation

Mellanmålet Rehab AB är ett registrerat  socialt företag som erbjuder sysselsättning och stödinsatser för personer som lever med psykisk ohälsa i Stockholms län. I utformningen av vår verksamhet har vi särskilt beaktat unga vuxna 18-35 år. 


Mellanmålet Rehab AB är ett registrerat socialt företag. Det innebär bl.a. att ekonomiskt överskott återinvesteras alltid i verksamheten. Vi ingår i Wilj AB sedan år 2015.


Mellanmålet Rehab AB har LoV-avtal för biståndsbedömd sysselsättning enligt Socialtjänstlagen i Stockholms Stad. Deltagare från andra kommuner i Stockholm län kommer till oss genom Individavtal.


Vi genomför löpande kvalitetsarbete i enlighet med SOSFS 2011:9


Ägare

Wilj AB


Mellanmålet Rehab ABs styrelse

Lennart Jönsson, styrelseordförande och VD

Hans Boström, styrelseledamot

Ida Thorell, styrelseledamot


Organisationsnummer

556858-9401


MELLANMÅLETS ÖPPETTIDER

Måndag–torsdag 9:30–16:30

Fredag 9:30–16:00


BESÖKSADRESS

Mellanmålet Rehab AB

Strandbergsgatan 61

112 51 Stockholm


VÄGBESKRIVNING>>


TELEFON 08-612 37 91

E-POST info@mellanmalet.se