Om oss

Om Mellanmålet Rehab AB

Vår personal

Vår personal har olika kompetenser inom socialpsykiatriskt arbete, psykologi och pedagogik. Vi verkar under sekretess vilket innebär att vi har tystnadsplikt enligt lag. Externa kursledare från t. ex. Studieförbundet Vuxenskolan anlitas för några av våra aktiviteter och kurser.

 

Verksamhetschef

Har du frågor om Mellanmålet Rehabs sysselsättning och stödinsatser? Välkommen att kontakta vår verksamhetschef Jeanette Zombory!

 

E-POST jeanette@mellanmalet.se

TELEFON 076-116 34 96 eller 08-612 37 91

 

 

Våra stödpersoner

 

Vanja Fjellman

Socionom

 

Susanne Samuelsson

Arbetsterapeut

 

Kamilla Westerberg

Behandlingspedagog

 

Anna-Karin Lannek

Beteendevetare

 

Sandra Tognelli Berggren

Behandlingspedagog

 

Therese Hedin

 

 

 

Övrig personal

 

Josephine Barkeling

Kommunikationsansvarig

 

 

Organisation

Mellanmålet Rehab AB är ett registrerat socialt företag som erbjuder sysselsättning och stödinsatser för personer som lever med psykisk ohälsa i Stockholms län. I utformningen av vår verksamhet har vi särskilt tagit hänsyn till unga vuxna runt 18-35 år.

 

Mellanmålet Rehab AB är ett registrerat socialt företag. Det innebär bl.a. att om ekonomiskt överskott uppstår så återinvesteras det alltid i verksamheten. Vi ingår i Wilj AB sedan år 2015.

 

Mellanmålet Rehab AB har LoV-avtal för sysselsättning enligt Socialtjänstlagen inom Stockholms Stad. Deltagare från andra kommuner i Stockholm län kommer till oss genom Individavtal.

 

Vi genomför löpande kvalitetsarbete i enlighet med SOSFS 2011:9

 

Ägare

Wilj AB

 

Mellanmålet Rehab ABs styrelse

Lennart Jönsson, styrelseordförande och VD

Hans Boström, styrelseledamot

Lars Walldén, styrelseledamot

 

Organisationsnummer

556858-9401

 

MELLANMÅLETS ÖPPETTIDER

Måndag–torsdag 9:30–16:30

Fredag 9:30–16:00

Mellanmålet Rehab AB

Strandbergsgatan 61

112 51 Stockholm

 

TELEFON 08-612 37 91

E-POST info@mellanmalet.se