Gruppträffar

Mellanmålets biståndsbedömda sysselsättning

 

Gruppträffar

 

Du kan som deltagare ingå i en RESA-grupp som träffas veckovis ca 25 gånger. Syftet är att utbyta tankar och idéer, och stärka varandra i den egna utvecklingen.

 

Gruppen består av 6-8 deltagare och leds av en erfaren samtalsledare. Gruppträffarna har olika diskussions- teman som är kopplade till psykisk hälsa i allmänhet och arbetsinriktad rehabilitering i synnerhet. Utgångspunkten är deltagarnas egna handlingsplaner och personliga erfarenheter.

 

Erfarenhet att delta i grupp ger dig möjlighet att bli bekväm med att lyssna på andra och ta eget utrymme.

 

Mellanmålet Rehab AB och MedlemsföreningenMellanmålet

info@mellanmalet.se

Tel. 08-612 37 91