Individuell handlingsplan

Mellanmålets biståndsbedömda sysselsättning

 

Din individuella handlingsplan

 

Som deltagare i arbetslivsinriktad rehabilitering utformar du en egen handlingsplan. I samband med det görs en kartläggning av din situation. Det långsiktiga målet är arbete, studier eller annan sysselsättning som upplevs meningsfull.

 

Det handlar om att våga tänka stort, bryta ner huvudmålet i mindre delar och sen pröva sig fram"

Handlingsplanen är ett verktyg för din utveckling. I den formuleras mål och delmål för att nå dit du vill. Utgångspunkten är din aktuella livssituation, önskemål och förmågor. Till din hjälp har du din stödperson och RESA-gruppträffar som bollplank.

 

Handlingsplanen är inte ristad i sten, utan utvecklas och förfinas ofta på vägen. Det handlar om att våga tänka stort, dela upp målet i mindre delmål och sen pröva sig fram.

 

 

 

Mellanmålet Rehab AB och MedlemsföreningenMellanmålet

info@mellanmalet.se

Tel. 08-612 37 91