Biståndsbedömd sysselsättning

BISTÅNDSBEDÖMD SYSSELSÄTTNING

 

Översikt − sysselsättning med arbetslivsinriktning på Mellanmålet Rehab AB

 

Varje deltagare har en egen stödperson och utformar en individuell handlingsplan och ett veckoschema 3-18 tim/vecka. Vår arbetsmetod tar sikte på alla faser i återhämtningsprocessen.

 

Syfte/mål

Syftet är att finna dina egna vägar in i eller tillbaka till arbetslivet. Det långsiktiga målet är arbete eller sysselsättning som upplevs meningsfull. Men vägen dit är olika. Arbetspraktik eller studier är för många ett viktigt mellansteg.

 

Deltagarprofil

Du är sjukskriven eller arbetslös på grund av psykisk och/eller social ohälsa, och har rätt till sysselsättningsinsatser enl. Socialtjänstlagen. Du är runt 18-35 år och har en önskan att komma ut i arbetslivet.

Läs mer här >>

 

Vår personal

Mellanmålets personal har olika kompetenser inom socialpsykiatriskt arbete, psykologi och pedagogik. Alla verkar under sekretess och har tystnadsplikt. Externa kursledare från t. ex. Studieförbundet Vuxenskolan anlitas för några av våra aktiviteter och kurser. Kontakta oss >>

 

Vår arbetsmetod

Vårt arbetssätt är inspirerat av teoribildning och metoder inom socialpsykiatri.

 

Supported Employment - innebär att ge ett personligt utformat stöd till personer med bl a funktionsnedsättning som vill ha arbete. Tanken är att människor ska få det stöd och den vägledning de behöver för att hitta ett arbete som fungerar bra för dem och som är hållbart i längden.

En grundläggande princip i Supported Employment är att börja söka arbete så snart som möjligt. Man väljer arbetsplats och arbetsuppgifter efter den arbetssökande personens vilja och förutsättningar. Det ingår också att ge stöd till personen så att hela tillvaron fungerar bra.

 

IPS - Individual Placement and Support är en Supported Employment-baserad metod som utvecklats för personer med psykisk funktionsnedsättning. Målet är att få ett lönearbete på den öppna arbetsmarknaden. Individens egna intressen, preferenser och val styr processen. Alla är välkomna oavsett ålder och bakgrundproblematik om viljan och motivationen att söka jobb finns.

 

Case Management - Arbetssätt/metoder inom socialpsykiatri som handlar om att koordinera vård- och omsorgsinsatser för personer med psykiska funktionshinder. Syftet är att individen ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt, och att sociala funktioner och livskvalitet ska förbättras.

MELLANMÅLETS ÖPPETTIDER

Måndag–torsdag 9:30–16:30

Fredag 9:30–16:00

BESÖKSADRESS

Mellanmålet Rehab AB

Strandbergsgatan 61

112 51 Stockholm

 

TELEFON 08-612 37 91

E-POST info@mellanmalet.se

KONTAKTFORMULÄR >>

WEBBDESIGN: Josephine Barkeling