Individuellt schema

BISTÅNDSBEDÖMD SYSSELSÄTTNING

 

Ditt individuella veckoschema

 

Varje deltagare utformar ett eget veckoschema. Det kan innehålla arbetspraktik, kurser, sociala aktiviteter och vardagsgöromål.

 

Syftet är att att omsätta din handlingsplan i praktik, samt få struktur och vardagsrutiner som understödjer din utveckling.

 

Veckoschemats omfattning beror på var du befinner dig i din återhämtningsprocess. Det handlar om 3-18 timmar per vecka.

 

Omfattningen och innehållet i ditt veckoschema utvecklas på vägen. Du och din stödperson följer upp hur det går för dig.

MELLANMÅLETS ÖPPETTIDER

Måndag–torsdag 9:30–16:30

Fredag 9:30–16:00

BESÖKSADRESS

Mellanmålet Rehab AB

Strandbergsgatan 61

112 51 Stockholm

 

TELEFON 08-612 37 91

E-POST info@mellanmalet.se

KONTAKTFORMULÄR >>

WEBBDESIGN: Josephine Barkeling