Personligt stöd

BISTÅNDSBEDÖMD SYSSELSÄTTNING

 

Din stödperson

 

Som RESA-deltagare får du en stödperson som du träffar regelbundet. Stödet anpassas efter dina behov och önskemål. Ni arbetar tillsammans fram en handlingsplan som kontinuerligt följs upp och förändras med tiden.

MELLANMÅLETS ÖPPETTIDER

Måndag–torsdag 9:30–16:30

Fredag 9:30–16:00

BESÖKSADRESS

Mellanmålet Rehab AB

Strandbergsgatan 61

112 51 Stockholm

 

TELEFON 08-612 37 91

E-POST info@mellanmalet.se

KONTAKTFORMULÄR >>

WEBBDESIGN: Josephine Barkeling