Personligt stöd

Mellanmålets biståndsbedömda sysselsättning

 

Din stödperson

 

Som RESA-deltagare får du en stödperson som du träffar regelbundet.

 

Stödet anpassas efter dina behov och önskemål.

Ni arbetar tillsammans fram en handlingsplan som kontinuerligt följs upp och förändras med tiden.

Mellanmålet Rehab AB och MedlemsföreningenMellanmålet

info@mellanmalet.se

Tel. 08-612 37 91