Sysselsättning

Biståndsbedömd sysselsättning enligt SoL

Har du rätt till biståndsbedömd sysselsättning enligt Socialtjänstlagen (SoL)? Då har du möjlighet att bli deltagare här på Mellanmålet Rehab.

Vi vänder oss till dig som är sjukskriven eller arbetslös på grund av psykisk ohälsa, men vill komma vidare i livet.

VAD Biståndsbedömd sysselsättning enl. SoL

VEM Unga vuxna 1835 år med psykisk ohälsa i Stockholms Län

VAR Strandbergsgatan 61 i Stockholm

NÄR Dagtid måndagfredag

HUR LoV-avtal eller Individavtal*

*Mellanmålet Rehab AB har LoV-avtal med Stockholms Stad. Våra deltagare från andra kommuner kommer till oss genom Individavtal.

Mellanmålet Rehab är anordnare av biståndsbedömd sysselsättning enligt Socialtjänstlagen. Vi tar emot deltagare från Stockholms Stads stadsdelsförvaltningar genom LoV-avtal och från kranskommuner genom Individavtal. I utformningen av lokaler och aktivitetsutbud har vi särskilt beaktat unga vuxnas behov och intressen.

All personal på Mellanmålet verkar under sekretess och har tystnadsplikt!

Din sysselsättning på Mellanmålet Rehab

Varje sysselsättningsdeltagare hos oss har en individuell planering och veckoschema utifrån personliga behov och mål. Det kan till exempel handla om att bryta social isolering, få en fungerande vardag eller att på sikt komma ut i arbetspraktik eller studier.

Behovet av stöd vet vi av erfarenhet kan variera över tid. Efter överenskommelse mellan deltagare, handläggare och stödperson kan vi öka, minska eller förändra stödet utifrån aktuella behov och önskemål.

  • Coachande stödperson

Den som har behov av extra stöd har möjlighet att få en egen stödperson att träffa regelbundet. Denna fungerar sen både som ditt bollplank och praktiskt stöd utifrån dina behov. Vi använder oss av dialogverktyget FIT för att ge rätt stöd. Mer om FIT >>

 

  • Individuell handlingsplan

Utöver en genomförandeplan får våra deltagare arbeta fram en individuell handlingsplan. Den har en helhetssyn på återhämtning vid psykisk ohälsa och du får hjälp att formulera personliga delmål inom olika livsområden som är meningsfulla för dig.

 

  • Individuellt veckoschema

Ditt individuella veckoschema innehåller stärkande aktiviteter med inriktning mot hälsa och återhämtning. Här finns även möjlighet att delta i kurser/aktiviteter i ett socialt sammanhang! Våra aktuella kurser >>

 

  • Stöd i att söka arbetspraktik eller studier?

Om ditt mål är att söka extern arbetspraktik, studier eller annan sysselsättning så har vår personal kompetens att ge anpassat stöd för det. Vår personal >>

 

Så här blir du deltagare på Mellanmålet

För att bli deltagare på Mellanmålet behövs först ett beslut om biståndsbedömd sysselsättning enligt SoL. Sysselsättning är ett stöd som kan ges till personer som lever med psykisk ohälsa som skapar stora svårigheter i vardagen och livet. Det är handläggare inom Socialtjänsten i en kommun eller stadsdelsförvaltning som beviljar en sådan ansökan.

Gör så här:

Vänd dig till din handläggare inom socialtjänsten för att ansöka om biståndsbedömd sysselsättning.

Har du inte tidigare haft kontakt med Socialtjänsten i din kommun? Gör så här:

  1. Ring kommunens växel och be att få prata med en biståndshandläggare.
  2. Be om ett personligt möte.
  3. Beskriv din situation och fråga om du har möjlighet att få biståndsbedömd sysselsättning (och eventuellt andra stödinsatser) beviljade utifrån din livssituation och behov.

 

 

Välkommen att kontakta oss för mer information eller frågor!

Kontakta oss på 08-612 37 91 eller mejl info@mellanmalet.se för mer information och/eller bokning av studiebesök.

Vi håller till i nya lokaler på Strandbergsgatan 61 på Kungsholmen i Stockholm. Välkommen på studiebesök!

Kontaktuppgifter och lokalbilder >>

 

Ring 08-612 37 91

och boka ett studiebesök

hos oss!

Vill du veta mer om vår biståndsbedömda sysselsättning och se våra lokaler? Kontakta oss på tel. 08-612 37 91 eller mejla till info@mellanmalet.se

 

 

MELLANMÅLETS ÖPPETTIDER

Måndag–torsdag 9:30–16:30

Fredag 9:30–16:00

Mellanmålet Rehab AB

Strandbergsgatan 61

112 51 Stockholm

 

TELEFON 08-612 37 91

E-POST info@mellanmalet.se