Sysselsättning SoL

Sysselsättning enligt SoL

Har du rätt till sysselsättning enligt Socialtjänstlagen (SoL)? Då har du möjlighet att bli deltagare här på Mellanmålet Rehab.

Vi vänder oss till dig runt 18–35 år som är sjukskriven eller arbetslös på grund av psykisk ohälsa, men vill komma vidare i livet. 


VAD Sysselsättning enl. SoL

VEM Unga vuxna 1835 år med psykisk ohälsa i Stockholms Län

VAR Strandbergsgatan 61 i Stockholm

NÄR Dagtid måndagfredag

HUR LoV-avtal eller Individavtal*

*Mellanmålet Rehab AB har LoV-avtal med Stockholms Stad. Våra deltagare från andra kommuner kommer till oss genom Individavtal.

Mellanmålet Rehab är anordnare av biståndsbedömd sysselsättning enligt SocialtjänstlagenVår personal har olika kompetenser inom socialpsykiatriskt arbete, psykologi och pedagogik. Vi tar emot deltagare från Stockholms Stads stadsdelsförvaltningar genom LoV-avtal och från kranskommuner genom Individavtal. I utformningen av vår verksamhet har vi särskilt beaktat unga vuxnas behov och intressen.

All personal på Mellanmålet verkar under sekretess och har tystnadsplikt!

Din sysselsättning på Mellanmålet Rehab

Varje deltagare har en individuell planering och veckoschema utifrån personliga behov och mål. Det kan till exempel handla om att bryta social isolering, få en fungerande vardag eller att på sikt komma ut i arbetspraktik eller studier.

  • Coachande stödperson

Våra deltagare i sysselsättning får en egen stödperson att träffa regelbundet. Denna fungerar både som bollplank och praktiskt stöd. Behovet av stöd vet vi kan variera över tid, så efter överenskommelse kan vi öka, minska eller förändra stödet utifrån aktuella behov och önskemål. Våra stödpersoner >>

Vi använder oss av metodverktyget FIT för att ge rätt individanpassat stöd. Läs mer >>


  • Individuell handlingsplan

Utöver en genomförandeplan får våra deltagare arbeta fram en individuell handlingsplan. Den har en helhetssyn på återhämtning vid psykisk ohälsa och du får hjälp att formulera personliga delmål inom olika livsområden som är meningsfulla för dig.


  • Individuellt veckoschema 

Ditt individuella veckoschema innehåller stärkande aktiviteter med inriktning mot hälsa och återhämtning. Här finns även möjlighet att delta i kurser/aktiviteter i ett socialt sammanhang!

Aktuella kurser och aktiviteter >>


  • Stöd i att söka arbetspraktik eller studier

Om ditt mål är att söka extern arbetspraktik, studier eller annan sysselsättning så har vår personal kompetens att ge särskilt anpassat stöd för det. 


Så här blir du deltagare på Mellanmålet

För att bli deltagare på Mellanmålet behövs först ett beslut om biståndsbedömd sysselsättning enligt SoL. Sysselsättning är ett stöd som kan ges till personer som lever med psykisk ohälsa som skapar stora svårigheter i vardagen och livet. Det är handläggare inom Socialtjänsten i en kommun eller stadsdelsförvaltning som beviljar en sådan ansökan. Mer om  Sysselsättning enl. SoL >>


Gör så här

Kontakta din handläggare inom socialtjänsten för att ansöka om biståndsbedömd sysselsättning.

Har du inte tidigare haft kontakt med Socialtjänsten i din kommun?
Gör så här:

  1. Ring kommunens växel och be att få prata med en biståndshandläggare
  2. Be om ett personligt möte
  3. Beskriv din situation och fråga om du har möjlighet att få biståndsbedömd sysselsättning (och eventuellt andra stödinsatser) beviljade utifrån din livssituation och behov


Välkommen att kontakta oss för mer information eller frågor!

Kontakta oss på 08-612 37 91 eller mejl info@mellanmalet.se för mer information och/eller bokning av studiebesök.

Vi håller till i nya lokaler på Strandbergsgatan 61 på Kungsholmen i Stockholm. Välkommen på studiebesök!

Vägbeskrivning och bilder på våra lokaler >>


Ring 08-612 37 91

och boka ett studiebesök

hos oss!

Vill du veta mer om vår biståndsbedömda sysselsättning och se våra lokaler? Kontakta oss på tel. 08-612 37 91 eller mejla till info@mellanmalet.se"Min sysselsättning på Mellanmålet ger mig ett sammanhang där jag är trygg även när jag mår sämre. Vissa dagar gör jag mer och vissa mindre. Framför allt känns det som att den finns till för min skull och inte andras"

DELTAGARE PÅ MELLANMÅLET"Stödet jag fått har gjort att jag känner mig tryggare socialt i perioder när jag liksom dragit mig för att träffa andra människor. Jag har märkt att det är något jag mår bra av, att träffa andra"

DELTAGARE PÅ MELLANMÅLET


MELLANMÅLETS TILLFÄLLIGA*

ÖPPETTIDER

Måndag–fredag kl. 10:00–15:00


*För att personal och deltagare ska undvika åka kommunalt i rusningstrafik under coronapandemin har vi ändrat våra öppettider


BESÖKSADRESS 

Strandbergsgatan 61 (Stadshagen)

TELEFON 08-612 37 91 vi svarar från kl. 8:30

E-POST info@mellanmalet.se